تبلیغات
شیلات درشهرستان میانه - بیماریهای ماهیان پرورشی

بیماریهای ماهیان پرورشی :

1- شرایط نامناسب محیطی

2- بیماریهای تغذیه ای و اختلالات رشد

3- بیماریهای قارچی

4- بیماریهای انگلی

5- بیماریهای ویروسی

6- بیماریهای باکتریایی (میکروبی)

 

1-شرایط نامناسب محیطی :

 

1-1- حباب گازی (فشار داخلی))غواصان)

G.B.D _Gaz-bubble Disease

نشانه ها :

ایجاد حبابهای گازی در اطراف چشم ,زیر باله های  شنا ,زیر فک و سایر قسمتهای نرم در بچه ماهیان دارای کیسه زرده و بچه ماهیان به شنای فعال رسیده میگردد.

2-1- بیماری آفتاب سوختگی :

درمان :استفاده از داروهای خوراکی اکسی تتراسایلکین

 

2- بیماری تغذیه ای و اختلالات رشد:

 

1-2- بیماری اتوردیسمان (کمبود ویتامین تیامین) :

نشانه ها :

عدم تعادل در حرکت و سرانجام بدون حرکت ماندن بر روی بستر استخر- خونریزی در اطراف چشم که منجر به کوری میشود.

درمان :افزودن ویتامین B1 به جیره ماهیان

2-2- بیماری نرمی استخوان :

درمان: اضافه نمودن مقدار مورد نیاز تریپتوفان به جیره ماهیان_رعایت نسبت 5/1 درصد کلسیم به یک درصد فسفر در جیره غذایی.

3-2- بیماری هپاتوم (آفلاتوکسیکوز) :

4-2- بیماری لیپوئیدوز:

علائم خارجی : تیرگی پوست-اگزوفتالمی-حرکت نامعین شنا –کم خونی پیشرفته-آبکی شدن مدفوع ماهی رنگ پریدگی آبششها.

علائم داخلی : زیاد شدن چربی های شکمی وسستی قوام کبد

درمان : افزایش متا بولیسم ماهی

5-2-بیماری بوتولیسم Botulism :

علائم : ماهیان به سرعت اشتهای خود را از دست داده و عصبی میشوند - قبل از مرگ به کف استخر فرو رفته و مدتی بعنوان ماهی مرده در آنجا میمانند و به یکباره (سریع) به طرف سطح آب آمده و مجددا به کف سقوط میکنند ,آن عمل را چند ساعت تکرار کرده و می میرند.

تذکر: این بیماری  در میان بسیاری از موجودات ,از جمله انسان و ماهی مشترک است. (باعث مرگ انسان میشود)

 

3- بیماریهای قارچی Fungal Diseases

 

1-3- - بیماری سفیدک (ساپرولینوز)

علائم بیماری : لکه های خاکستری سفید متمرکز بر روی پوست که زیر آب به صورت    پنبه ای – پشمی دیده میشود. سپس رنگ خاکستری تیره یا قهوه ای (در اثر گل یا لجن) بخود می گیرد.

درمان : استفاده از ضدعفونی کننده های خارجی مانند = نمک – مرفالین – مالاشیت گرین – فیلین بلو و...

 

4- بیماری های انگلی Parasitic Diseases

 

1-4- انگل کاستیا (ایکتیوبودو) Cosita Or Ichtyobodo

پیشگیری و درمان : حمام فرمالین با غلظت  ppm 200 تا 250 ppm  برای مدت یک ساعت .

2-4-انگل ایکتیوفیتوبوس مولتی فیلیس (Ich)

علائم : لکه های سفید روی بدن ماهی - در موارد شدیدتر پوست به صورت خراشیدگی مشخص میشود - در تمام سطح استخر به سمت بالا پریده و بدن خود را به کف و دیواره     می مالند .

درمان : افزایش دمای آب تا 3 درجه و استفاده ا ز ضد عفونی کننده های جلدی مانند سولفات مس , فرمالین , نمک و مالاشیت گرین موثر است .

3-4- زیروداکتیلوس و داکتیلوزیروس :

علائم : پوسیدگی باله ها – ترشح فراوان موکوس در پوست و آبشش و افتادن فلسها در قزل آلای پرورشی میگردد – بیشتر آبششها را آلوده میکند .

درمان : حمام فرمالین به مقدار 200ppm به مدت یک ساعت یکبار برای در مان  زیروداکتیلوی و چند بار , برای درمان داکتیلوزیروس با فاصله 4 روز لازم است .

4-4- انگل لرنه آ آسپیریناسه     Lernaea ( کرم قلاب دار)

علائم : این انگل را با چشم غیر مصلح میتوان دید – با خرطوم خود به داخل عضلات ماهی نفوذ میکند و باعث ضعیف شدن ماهی میشود .

درمان : محلول آب نمک (5/2_3 درصد) بمدت 3 تا 5 دقیقه انگل بالغ را از بین میبرد .

5-4- انگل ارگولوس (شپشک ماهی) :

علائم : از سخت پوستان انگلی و خرچنگی مانند می باشند .

درمان : مشابه درمان لرنه آ

6-4- بیماری چرخش Whirling Disease  

علائم : اندام تعادلی ماهی آسیب دیده – باعث حرکت چرخشی در ماهی می گردد .

7-4- انگل دیپلوستوم (Eye Fluke)

علائم : انگل وارد چشم ماهی شده و از عدسی چشم تغذیه و خونریزیهایی ایجاد میکند .

درمان : حمام دارویی با داروی درونسیت به صورت میلی گرم در لیتر بمدت 90 ساعت ویا 10 میلی گرم در لیتر بمدت یک ساعت .

8-4- انگل هگزآمیتا (اکتومیتوس) Heaamita Or Octomitus

علائم : روده ماهی مبتلا حاوی مایع شفاف یا مایل به زرد بوده که نمونه برداری انگل را نشان میدهد – مخرج ماهی قرمز رنگ شده – ماهی اشتهای خود را از دست داده و حالتی عصبی شدیدی دارد .

درمان : درمان خوراکی با داروی کاربازوتوکسید با غلظت 2%  ,دو بار در روز بمدت پنج روز همراه با غذا .

 

5- بیماری های ویروسی :

 

1-5- بیماری سپتی سمی همورازیک ویروسی(V.H.S)

Viral Haemorrhagic Sefticaemia   

علائم : بیرون زدگی چشم (یکطرفه یا دوطرفه) – خونریزی در اطراف چشم و سقف دهان – آبشش رنگ پریده با لکه های قرمز و خونریزی –

2-5- بیماری نکروز عفونی مرکز خونساز (I.H.N)

Haematiopoietic Infectius

علائم : خروجی مدفوع دنباله دار از مقعد ماهی – اگزوفتالمی – آبشش رنگ پریده – اتساع شکم همراه با آب آوردگی – خونریزی در معده و تلفات ناگهانی .

3-5- بیماری نکروز عفونی پانکراس (I.P.N)

Infeetious Pancreatic Necrosis

علائم : بیشتر ماهیان قزل آلای جوان را مبتلا میکند – ظهور ناگهانی مرگ و میر بین نوزادان – روده ماهیان مبتلا خالی از مواد غذایی اما متسع از یک ماده موکوسی بی رنگ یا مایل به سفید (تنها علامت مهم بیماری) –

تذکر : بیماری های ویروسی درمان قطعی ندارند پس تنها راه پیشگیری میباشد .

 

6- بیماریهای باکتریایی :

 

1-6- فلکسی باکتر کلومناریس Columnaris Flexibacter

علائم : زخمهای خاکستری کوچک بر روی بدن و باله ها (بیشتر باله های پشتی با روی شکم)

باله هلی پشتی ودمی حالت پوسیدگی وساییدگی پیدا میکند .

درمان : استفاده از سولفامرازین و سولفامتازین .

2-6- فلکسی باکتر سایکروفیلا   Pdychrophilc Flexibacter

علائم : در مراحل اولیه بیماری , لبه بالایی باله ها و در مراحل پیشرفته و شعاع های باله ها شروع  به جدا شدن میکنند – عمق زخم ممکن است آنقدر پیشرفت کند که منجر به تخریب کامل باله گردد .

درمان : استفاده از آکسی تتراسایکلین .

3-6- بیماری باکتریایی آبشش :

   علائم : چسبیدن  رشته های آبششی – بسته نشدن سرپوش آبششی به طور طبیعی – لکه های سفید و خاکستری بر روی آبشش ها – موجب اختلال در تنفس و مرگ ماهی میشود .

درمان : استفاده از پرمنگنات پتاسیم و روکال (Rocal) و آمونیاک چهار ظرفیتی .

4-6- بیماری فرونکلوز Furunculosis

علائم : به صورت زخم یا جوش های قرمز بر روی  پشت یا پهلوهای  ماهی .

درمان : تا وقتی که ماهیان اشتها دارند توسط  سولفانامیدها – اکسی تترا سایکلین و فورازولیدن (در سه روز اخر دارو درمانی ).

5-6- بیماری باکتریایی کلیه (Bacterial Kidney Disease  (D.K.D

علائم : سیاه شدن رنگ بدن – تورم شکم – بیرون زدگی چشم ها – وجود آبسه های سفید مایل به خاکستری در زیر پوست .

درمان : تاکنون درمان اثر بخشی پیدا نشده اما میتوان در مراحل اولیه ی بیماری توسط  سولفونامیدها و اریتروماسین درمان کرد .

6-6- بیماری دهان قرمز

علائم خارجی : التهاب در دهان – قاعده باله ها – اپرکول و مخرج ماهی ها .

علائم داخلی : التهاب و خونریزی در چربی های بدن , انذام های تناسلی و کیسه شنا روده ها معمولا ملتهب وپر از موکوس های خونی.

درمان : استفاده از انواع آنتی بیوتیک (تعیین آنتی بیوتیک بوسیله تست آنتی بیوگرام صورت می گیرد).