تبلیغات
معرفی ادوات و تجهیزات 
نام  ادوات  کاربرد هدف از کاربرد
ارتقا مدیریت  کاهش ریسک  کاهش هزینه تولید مبانی زیست محیطی 
هواده قارچی افزایش اکسیژن محلول در آب ،کاهش گازهای مضر * *    
هواده تزریقی و دمنده   افزایش اکسیژن محلول در آب * *    
برج های هوادهی  تهویه ،گاز زدایی آب ورودی در مزارع که منبع چاه دارند *      
هواده جریانی  ایجاد جریان سطحی ،انتقال مطلوب اکسیژن  *      
دیفیوژر پخش گر اکسیژن  *   *  
اکسیژن ساز  تولید اکسیژن اشباع  *   *  
دیزل ژنراتور  تامین انرژی مورد نیاز ادوات و تجهیزات در زمان قطع جریان برق   *    
موتور پمپ دیزل  تامین آب برگشتی و جبران کمبود آب احتمالی و هوادهی    *    
الکتروپمپ  تامین آب مورد نیاز مزرعه * *    
حوضچه ترسیب مجهز به فیلتر های فیزیکی  یکی از راه های حذف مواد معلق از آب برگشتی در سیستم  *     *
درام یا دیسک فیلتر  خذف ذرات معلق از آب برگشتی   *     *
فوم فراکشنر  سیستم جداکننده مواد کلوئیدی در استفاده مجدد از آب برگشتی  *      
درام فیلتر مجهز به UV جداکننده ذرات معلق  *   *  
جارو کفکش پالایش کف و دیواره ها ی استخر پرورش ماهی بدون تخلیه آب    * *  
خروجی دو گانه   تخلیه فضولات فعالیت ها ی حیاتی آبزیان از محیط پرورش  * *    
فیش پمپ  وسیله انتقال و جابجایی آبزیان زنده  *   *  
رقم بند اتوماتیک  رقم بندی نمودن ماهیان  در اوزان مختلف   *   *  
نام  ادوات  کاربرد هدف از کاربرد
ارتقا مدیریت  کاهش ریسک  کاهش هزینه تولید مبانی زیست محیطی 
تجهیزات  جهت فراری دادن پرندگان  به منظور جلوگیری از تلفات ناشی از حمله پرندگان در استخر های پرورش ماهی   *      
ازن ژنراتور  ضدعفونی آب  * * *  
ضد عفونی کننده uv کاهش بار میکروبی و افزایش بازماندگی تخم چشم زده  * * * *
انواع غذاده اتوماتیک ارتقاء مدیریت تغذیه  *   *  
غذاده نیمه اتوماتیک پاندولی ارتقاء مدیریت تغذیه  *   *  
دستگاه تولید پلت آبزیان ارتقاء مدیریت تغذیه  *   *  
دستگاه صید میگو  وسیله ای جهت صید که مجهز به پمپ دیزلی و برقی بوده و باعث سهولت در حمل و نقل می گردد.  *   *  
انکوباتور آسوتر(فدچنکو) برای هچ نمودن تخم تاس ماهیان از این نوع انکوباتور استفاده می شود .از مزایای آن امکان جدا شدن لارو ها از تخم مرده به شکل خودکار می باشد. *      
انکوباتور مک دونالد ازبین رفتن چسبندگی تخم ها بدون دخالت دست، بازماندگی بالا در ماهیان خاویاری *      
دستگاه تولید یخ ژله ای  باعث  جلوگیری ازروند تخریب آنزیمی پس از صید میگو شده و  باعث کاهش هزینه های عمل آوری  می گردد      * *
شیرا به ساز کود بهره گیری بهینه از کود * * *  
انواع قایق موتوری بهره برداری بهینه از منابع آبی طبیعی و نیمه طبیعی- پخش کردن کود ـ هوادهی ـ حفاظتی  *      
کیف  آزمایشگاهی کنترل فاکتور های فیزیکو شیمیایی آب * * *  
آژیر هشدار دهنده  وسیله ای هشدار دهنده هنگام قطعی آب و برق در مزارع    *